Pivot

Participation In Vulnerability Over Time - השתתפות במצבי פגיעות במעגל החיים


הינה גישה ייחודית שפותחה כדי לשפר את הטיפול באנשים במצבי פגיעות ומצוקה בכל הגילאים, במיוחד עבור אנשים המתקשים להעביר את צרכיהם ורצונותיהם באמצעי תקשורת.

Pivot הינה צורת חשיבה ומודל התערבות פורץ דרך,
אשר מטרתו ללמד אנשי מקצוע מתחום הטיפול, החינוך, הרווחה והרפואה,
לדעת לראות, לאבחן ולבנות תכנית התערבות ראשונית במקרים טיפוליים מורכבים על ידי שימוש בכלים של חשיבה חיובית והעצמה.

Sketch Arrow Down

באמצעות מודל Pivot ניתן לסייע בהפחתת ומניעת התפרצויות,

התנהגויות מסוכנות, צעקות, תוקפנות והתנהגויות

נוספות הפוגעות באדם ובסביבתו!

תמונה5.jpg

01

רווחה ככלי טיפול

מודל Pivot מבוסס על ההנחה שרווחה היא כלי טיפולי מקדם השתתפות ותפקוד של אנשים במשימות חייהם מאחר שאנשים הנמצאים ברווחה מתנהגים ופועלים טוב יותר.

02

פרשנות מותאמת

הנחת יסוד נוספת היא שאנשים מביעים מצוקה במגוון דרכים כמו צעקות, מילים חוזרות, תוכן חוזר ועוד - הבנת פעולות ומעשים אלו כמצוקה, מאפשרת מתן פתרונות מותאמים ויצירת רווחה לכולם. 

תמונה3.png
תמונה1.jpg

03

מודל אקולוגי

מודל פיבוט הוא מודל אקולוגי, כלומר הוא לוקח בחשבון את כל השותפים לטיפול ואת רווחתם: האדם המטופל, משפחתו, הצוות החינוכי, הצוות הטיפולי והסביבה הפיזית שבה אדם נמצא בכל עת.

04

PIVOT לכל אוכלוסייה

מודל Pivot מיועד לכל סוגי האוכלוסיות: 

מבוגרים

ילדים בחינוך הרגיל

ילדים בחינוך המיוחד

אנשים עם לקויות התפתחותיות, כמו אוטיזים ומוגבלות שכלית התפתחותית

נפגעי נפש או מחלות ניווניות

נפגעי תאונות

אנשים הסובלים מדמנציה

ועוד

תמונה2.jpg

רוצה להמשיך ללמוד על שיטת
פיבוט וליישם אותה 
בשטח?

וואטספ כפתור לאתר.png