top of page

הרצאות שלישי מעשיר

סדרת הרצאות שלישי מעשיר לפי נושאים שנבחרו על ידי חברי קהילת "פתרונות שעובדים".

ההרצאות יועברו בלייב אחת לחודש בימי שלישי ויהיו זמינות לצפייה

למשך שבועיים מיום ההרצאה!

(לצפייה בהרצאות שכבר התקיימו הכנסו לדף הרצאות VOD)

bottom of page