top of page

הרצאות והכשרות

הרצאות והכשרות

ניתן להתאים הרצאה ו\או הכשרה ספציפית ומותאמת אישית לכל ארגון

או מוסד לפי צרכיו ורצונותיו.

ההרצאה מותאמת בין היתר לפי האוכלוסייה הייחודית למקום והמטרות

אותן רוצה המקום להשיג מההכשרה.

בין המסגרות בהן כבר התרחשו הרצאות והכשרות כאלו:

 

מרכזי מתי"א, מערכות חינוך בקיבוצים, הכשרות למורים בבתי ספר יסודי, מסגרות ברה"ן, רווחה, סקטור ריפוי בעיסוק בקופות חולים ועוד.

מעוניינים/ות בהרצאה?   לחצו כאן

bottom of page