הכשרה ייחודית בעבודה קלינית לפי מערכת PIVOT

קורס אוקטובר 2018 

PIVOT - היא מערכת שלמה (Total System) לקידום רווחה (Wellbeing) והשתתפות לאנשים בתפקוד נמוך

 

פיבוט בע"מ היא חברה המוקדשת לקידום בריאות וליצירת רווחה ואיכות חיים אצל בני אדם ובפרט אצל אנשים במצבי פגיעות ושותפי הטיפול שלהם - בכל סביבה בה הם חיים  ושוהים.

פיבוט בע"מ מתאימה מערכות PIVOT למסגרות טיפוליות, אשפוזיות ושיקומיות – לפי צורכיהן המשתנים, ובהתאם לאתגרים הייחודיים העומדים בפניהן.

תפקידה של המערכת הוא לעזור לאנשים במצבי פגיעות שונים כמו: נכויות, לקויות התפתחותיות, מחלות וקשיים - להיות ברווחה ולתפקד באופן מיטבי בהתאם ליכולותיהם.

רווחה (Wellbeing) – מוגדר כתחושת נעימות ונוחות, הימנעות מכאב והתאמה בין משאבים לדרישות (Dodge et al., 2012).

 רווחה היא תנאי הכרחי לתפקוד מיטבי של בני אדם - וכאשר היא מושגת, מפסיקות התנהגויות פוגעניות של האדם כלפי עצמו וסביבתו, רק אז נשאף לסייע לאדם באופן המאפשר לו יציבות לאורך זמן.

 

בתחילת דרכה פותחה מערכת PIVOT במיוחד עבור אנשי מקצוע המטפלים באנשים בעלי יכולת תפקודית ותקשורתית נמוכה השוהים במסגרות מוסדיות. ייחודה של המערכת היא בכך שבאמצעותה ניתן לסייע בטיפול באנשים שאינם יודעים לדבר, לתקשר ולדווח אודות עצמם. בעזרת המערכת, ניתן לפתור בעיות קשות ומורכבות כמו: פגיעה של אנשים בעצמם ובסביבתם, התנהגויות לא מתאימות, מלכלכות, מסוכנות או מפריעות; ולתת מענה לצרכים כך שמלכתחילה נמנעות אותן התפרצויות והתנהגויות המצריכות הפעלת ריסון או קשירה.

 

מערכת PIVOT היא מערכת אקולוגית הנותנת מענה אינטגרטיבי לכל ההיבטים הנוגעים לחיי האדם:

 תקשורת - אמצעי תקשורת ייחודיים ומונגשים, העסקה - עיסוקים ופעילויות המותאמים לכל סוגי היכולות, כולל הבסיסיות ביותר, החזקה רגשית – באמצעים לא מילוליים המתאימים במיוחד לאוכלוסייה זו, מתן מענה לצרכים בסיסיים וניהול סדר יום – המותאמים לאנשים שאינם מסוגלים לתקשר בדרכים רגילות.

 

 

בתרבות המתייגת אנשים עם צרכים מיוחדים כ"חלשים", "פגיעים"  או בתהליך התדרדרות, הגישה שמציעה חברת פיבוט בע"מ טוענת כי לא משנה גילנו ולא משנה אלו אתגרים עומדים בפנינו, כל עוד אנו חיים – זכותנו להיות בנעימות ובנוחות, ולהמשיך להתפתח ולצמוח;  כל עוד אנו חיים, זכותנו לחיות באיכות חיים טובה, בסביבה תומכת/מותאמת, כשצרכינו הבסיסיים מסופקים.  

האתגר הגדול בטיפול באנשים בפגיעות הוא שלעיתים הם אינם יכולים לתקשר באופן ברור מהם צורכיהם ומצוקותיהם. הבעות המצוקה שלהם הן גולמיות באופיין, כלומר – קשה להבין מהתנהגותם ומילותיהם מה הם מרגישים ואלו צרכים או מצוקות עולים אצלם. המטפלים מתקשים לתת מענה למצוקה טריוויאלית כמו "אני צמא" או "קר לי" – כאשר המצוקה אינה מובעת באופן ברור ומובחן.

 

פרדיגמת החשיבה ההומאנית עליה מבוססת מערכת PIVOT, מחדדת את הרעיון שטיפול באנשים בכלל, וטיפול באנשים בעלי צרכים מיוחדים בפרט, היא ברית שותפות אנושית לדרך. כל המטפלים וכל מקבלי הטיפול שותפים  למאזן הרווחה היומי ולשאיפה למנוע התפרצויות מצוקה בשל צרכים שאינם מסופקים ( Unmet needs)  מחד ודרישות לא מותאמות ליכולת מאידך. 

 

 

מערכת PIVOT מאפשרת לאנשי מקצוע לשפר את יעילות ההתערבות ביחס לקידום הרווחה והשתתפות מקסימאלית של מטופליהם, באמצעים פשוטים ומועילים ובזמן קצר.

הקורס הינו הכשרה קלינית ייחודית הכוללת תרגילי התנסות, למידה של מושגים מתוך מודל העבודה ותרגולם. מכיוון שהתרגול מתבצע באמצעות תיאורי מקרה שמביאים המשתתפים, בכל מפגש מתורגלים חלק מרכיבי המודל.

 

מטרות הקורס 

להכיר ולהתיידד עם תפיסת העולם של PIVOT ויישומה בסביבת העבודה של המשתתפים.

לתת מענה מהיר ופשוט ליישום – לשיפור השתתפות של הלקוחות, בשימוש בכלי PIVOT (או בכל כלי אחר שקיים).  

 

מבנה הקורס

10 מפגשי למידה בני 5 שעות אקדמיות כל אחד. שיתקיימו אחת לשבוע במרכז PIVOT בעין השופט, 5 דקות נסיעה מכביש 6.

 

דרישות הקורס 

להשתתף; בתרגילים, בתיאורי המקרה, בהבעת דעה ורגש, בקידום הרווחה של עצמך כמשתתף.

חובת נוכחות של 90% בקורס.  יתאפשר יום אחד בלבד של היעדרות.

 

קורס אוקטובר 2018

 

לפרטים נוספים השאירו פרטים ונחזור אליכם

 

 

 

קורסים פרטיים לאנשי מקצוע