מאמרים

עקרונות מנחים להעסקה בגישת פיבוט

PIVOT היא מערכת התערבות שלמה לקידום רווחה והשתתפות.

רווחה מוגדרת על ידי פיבוט כנקודת האיזון בין מאגר המשאבים של האדם לבין האתגרים והדרישות העומדים בפניו (דודג' ועמיתיה 2010). נקודת האיזון בין המשאבים לבין הדרישות באה לידי ביטוי בתחושת ביטחון, נעימות ונוחות של האדם בסביבתו, ומהווה תנאי. . .

עקרונות מנחים להעסקה בגישת פיבוט

התוכן בבניה..