PIVOT היא מערכת קלינית אקולוגית בפיתוח ישראלי חדשני. המערכת פותחה במיוחד עבור אוכלוסיות בתפקוד נמוך, שלהן התנהגויות מאתגרות במיוחד ועבור המטפלים בהן. מערכת פיבוט מורכבת משני אלמנטים: 1. מודל עבודה קליני טיפולי 2. אפיון ועיצוב סביבה פיזית תוך שימוש במוצרים וציוד ייעודי וייחודי. 

PIVOT היא מערכת שלמה (Total system) לקידום בריאות וליצירת רווחה (Wellbeing) ואיכות חיים של בני אדם ובפרט אצל אנשים עם צרכים מיוחדים במצבי פגיעות - בכל סביבה בה הם חיים ושוהים

רווחה היא מושג רחב המבוסס על הבנה הוליסטית של צרכים, משאבים, ויכולות פנימיים אל מול הדרישות מבחוץ. "רווחה (wellbeing) היא נקודת האיזון בין המשאבים שברשותי לבין הדרישות ממני בכל נקודת זמן" (Dodge et al., 2012).

 

בתרבות המתייגת אנשים עם צרכים מיוחדים כ"חלשים", "פגיעים"  או בתהליך התדרדרות, הגישה שמציעה חברת פיבוט בע"מ מאמינה כי לא משנה מהו גילנו ואלה אתגרים עומדים בפנינו - כל עוד אנו חיים – זכותנו להיות בנעימות ובנוחות ולהמשיך להתפתח ולצמוח. כל עוד אנו חיים, זכותנו לחיות באיכות חיים טובה, בסביבה תומכת/מותאמת כאשר צרכינו הבסיסיים מסופקים.  

 

האתגר הגדול בטיפול באנשים בפגיעות הוא שלעיתים הם אינם יכולים לתקשר באופן ברור ולהסביר מה הם צורכיהם ומצוקותיהם. הבעות המצוקה שלהם הן גולמיות באופיין, כלומר – קשה להבין מתוך ההתנהגות והמילים שלהם מה הם מרגישים ואלה צרכים או מצוקות עולים אצלם.

המטפלים מתקשים לתת מענה למצוקה טריוויאלית כמו "אני צמא" או "קר לי" – כאשר המצוקה אינה מובעת באופן ברור ומובחן.

פרדיגמת החשיבה ההומנית עליה מבוססת חברת פיבוט, מחדדת את הרעיון שטיפול באנשים בכלל, וטיפול באנשים בעלי צרכים מיוחדים בפרט, הוא ברית של שותפות אנושית לדרך.  כל המטפלים וכל מקבלי הטיפול שותפים למאזן היומי של ה-wellbeing, לשאיפה של מניעת התפרצויות מצוקה בשל צרכים שאינם מסופקים ( Unmet needs)  מחד - ודרישות לא מותאמות ליכולת מאידך.  

  

מערכת PIVOT פותחה במיוחד עבור אנשי מקצוע המטפלים באנשים בעלי יכולת תפקודית ותקשורתית נמוכה - השוהים במסגרות מוסדיות. ייחודה של המערכת היא בכך שבאמצעותה ניתן לסייע בטיפול באנשים שאינם יודעים לדבר, לתקשר ולדווח אודות עצמם. בעזרת המערכת, ניתן לפתור בעיות קשות ומורכבות כמו: פגיעה של אנשים בעצמם ובסביבתם, התנהגויות לא מתאימות, מלכלכות, מסוכנות או מפריעות - ולתת מענה לצרכים, כך שמלכתחילה נמנעות אותן התפרצויות והתנהגויות המצריכות הפעלת ריסון או קשירה.  

 

מערכת PIVOT נותנת מענה כולל לכל ההיבטים הנוגעים לחיי האדם: - אמצעי תקשורת ייחודיים ומונגשים - עיסוקים ופעילויות המותאמים לכל סוגי היכולות, כולל הבסיסיות ביותר - מתן מענה לצרכים בסיסיים באמצעים לא מילוליים, המתאימים במיוחד לאוכלוסייה זו.

 

מה לומדים לעשות בעזרת PIVOT?

  • ליצור ולקדם תקשורת עם כל אדם, בכל מצב
  • לפענח מצוקה לא ברורה ולסייע לאדם הסובל ממנה לקבל מענה לצרכיו
  • לעזור לאנשים לשתף פעולה בביצוע סדר היום שלהם
  • למצוא עיסוקים, פעילויות ותכנים המתאימים לכל אדם, בכל מצב – ולהחזיקו במצב נינוח ויציב.
  • לעזור לאנשים להתקדם בסוגי ההשתתפות ובתקשורת עם סביבתם. 

 

לחץ כאן לצפייה בפלייר הכרות עם מערכת PIVOT

 

לחץ על הקישור לצפייה במצגת היכרות עם מערכת PIVOT

Click here to see pivot presentation

אודות