איפיון ועיצוב סביבה לפי מערכת PIVOT

איפיון ועיצוב סביבה לפי מערכת PIVOT נעשה לפי השלבים הבאים:

 

שלב מקדים:

 היכרות- פגישה עם הנהלת הארגון ונציגיה

* כחלק משיתוף הפעולה בינינו – אנו מזמינים את הנהלת הארגון ונציגיה לבקר במרכז פיבוט, להתרשם ולחוות את השיטה, הביקור יהיה בתיאום עימנו. נשמח לארח אתכם.

 

הכנות:

עריכת חוזה- עבודה והיקשרות

מינוי מקשר- מינוי נציג מהנהלת הארגון שיהווה מקשר ושותף פעיל בתהליך. על המקשר להיות חבר הנהלה בכיר, או איש מקצוע טיפולי המוסמך לפעול בשם ההנהלה 

הזמנת עבודה- לאחר חתימת החוזה והוצאת הזמנת עבודה ניתן להתחיל בתהליך האיפיון

 

 

שלב ראשון:

פגישת אפיון- פגישה של צוות PIVOT עם אנשי הצוות של המקום – הפגישה תתקיים אצל המזמין, במקום אותו רוצים לתכנן ותכלול סיור במקום.

בפגישה יוערכו, בין היתר, המאפיינים הבאים: צרכי שמירה והגנה ייחודיים למקום, סדר היום הקבוע ואמצעי התמיכה הנדרשים כדי לעמוד בו. מאפייני הדיירים, צרכים עיסוקיים שלהם, העדפות הצוות, תנאי המבנה, מטרות, חלומות ושאיפות.

 

לצורך איפיון ועיצוב הסביבה יש להעביר לPIVOT  תכניות אדריכליות בקובצי PDF וכן תכניות פיתוח לגינות או חללי חוץ.

 

* במידה וארגון מעוניין לאפיין ולעצב מספר מבנים לכל מבנה תידרש פגישת אפיון נפרדת.

 

שלב שני

הצעת מחיר- לאחר איסוף המידע תועבר למזמין הצעה הכוללת:

א. תיאור התפיסה המקצועית בבסיס העיצוב: אזורי מנוחה, ויסות, העסקה, אזורים המיועדים לאנשים במצבים שונים ופתרונות שונים שהתבקשו על ידי המזמין.

ב. פירוט הציוד המומלץ על ידנו לכל אזור או חדר.

ג. עלויות תכנון והתקנה.

ד. לוחות זמנים לאספקה מרגע ההזמנה והתשלום הראשון.

ה. תנאי תשלום

 * הכנת ההצעה יכולה לארוך מספר שבועות, תלוי במידת מורכבות התכנון והפתרונות הנדרשים.  

 

שלב שלישי

ידע והכשרה - ציוד ועיצוב מקום תמיד יהיו משולבים בידע להפעלתו 

במידה והמקום כבר רכש את תכנית ההכשרה של- PIVOT   ההדרכה לצוות תהיה קצרה וכלולה בעלות העיצוב והביצוע.

במידה והמקום לא הוכשר בהפעלת מערכת PIVOT,  תינתן הצעת מחיר להכשרת הצוות ביחד עם הצעת המחיר לעיצוב וביצוע הסביבה הפיזית .

 

 

צרו קשר עוד היום והבטיחו לעצמכם סביבות תומכות רווחה ומקדמות השתתפות

יעוץ והתאמה