פיבוט קידום בריאות בפשטות בע"מ הוקמה בפברואר 2016

 

חברת PIVOT החלה את דרכה בשנת 2014 עם פיתוח מודל ידע מקצועי יישומי, שבתחילה יועד עבור אנשים במצבי פגיעות מקסימליים, שאינם יכולים לתקשר את צורכיהם ורצונותיהם עם סביבתם ונחשבים "לא שיקומיים".

 

בעקבות פיתוח מודל העבודה, החלה הכשרת אנשי מקצוע במסגרות טיפוליות וחינוכיות וכן אנשי מקצוע פרטיים.

בשנת 2014 – 2015 עברו מסגרות שונות הכשרה לעבודה לפי מערכת PIVOT בהצלחה. המסגרות היו מתחומי בריאות הנפש, מוגבלות שכלית התפתחותית, וילדים עם לקויות מורכבות, אשר ביקשו להוסיף לידע גם ציוד וסביבה מותאמת ליישומו.  

 

בעקבות ההצלחה הקלינית והביקוש למערכת שלמה הכוללת ידע וסביבה פיזית, הוקמה חברת פיבוט, קידום בריאות בפשטות בע"מ ב2016.

 

חברת PIVOT עסוקה כל העת בפיתוח ויישום מודל העבודה הייחודי שפיתחה, וכן עיצוב ופיתוח סביבות מחייה ייחודיות עבור אוכלוסיות בפגיעות מירבית.

החברה מפתחת מוצרי ידע ייחודיים עבור אנשי מקצועות טיפוליים וחינוכיים, מספקת הכשרות מעשיות וליווי מקצועי וכן עיצוב סביבות טיפול ומחייה של בני אדם ושל אנשים במצבי פגיעות בפרט.

 

החברה